Reklamy na ogrodzeniach

Zgodnie uchwałą krajobrazową, obowiązującą na terenie całej gminy, do 11 maja 2023 r. należy zlikwidować wszystkie banery, rozwieszone na długości kilku przęseł ogrodzeniowych.

Podstawowe zasady prawidłowego rozmieszczania reklam na ogrodzeniach to:

  • tablice symetryczne, mieszczące się w ramach jednego przęsła z zachowaniem pasa ochronnego szerokości minimum 30 cm, identycznego dla wszystkich tablic reklamowych na danym ogrodzeniu;

Wizualizacja reklam na ogrodzeniach

  • mocowane tablic co drugie przęsło ogrodzeniowe;

Wizualizacja reklam na ogrodzeniach

  • zachowanie odległości minimum 6 m od reklam wolnostojących;

Wizualizacja reklam na ogrodzeniach

  • zakaz stosowania banerów w centralnej strefie miasta.

Wizualizacja reklam na ogrodzeniach

  • zakaz umieszczania reklam na ogrodzeniach znajdujących się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - dopuszczone są tylko szyldy - mapa granic obszaru chronionego.
TOP