Szyldy i witryny

1. Szyldy nad wejściem i witrynami:

  • symetryczne względem drzwi, okien i gzymsów
  • dla różnych działalności w jednym budynku – szyldy tej samej wysokości, umieszczone symetrycznie względem jednej, wspólnej osi

Szyldy i witryny

Szyldy i witryny

2. Szyldy w witrynach:

  • ograniczenie przesłonięcia (wyklejania) do maksimum 30% powierzchni witryny
  • dopuszczone oklejanie jednolitą folią oszronioną, mleczną

Szyldy i witryny

Szyldy i witryny

Szyldy i witryny

Szyldy i witryny

Szyldy i witryny

3. Szyldy powyżej parteru budynku:

  • wyłącznie w formie ażurowej (np. litery przestrzenne, wydruk na przeźroczystej płycie, wycięte w jednokolorowej tablicy) – wszystko poniżej

Szyldy i witryny

Szyldy i witryny

Szyldy i witryny

Szyldy i witryny

4. Zasada spójności stylistycznej:

  • na wszystkich szyldach jednej działalności maksimum 4 kolory + biały i czarny (zakaz stosowania fotografii na szyldach)

Szyldy i witryny

Szyldy i witryny

5. Zakaz stosowania materiału banerowego na szyldach i reklamach w centrum miasta

Szyldy i witryny

6. Zakaz zasłaniania szyldami istotnych detali architektonicznych budynku, m.in.: balkonów, kratownic, gzymsów i filarów

Szyldy i witryny

7. Podświetlenie szyldów światłem o stałej barwie i natężeniu - zakaz stosowania wyświetlaczy ze zmienną ekspozycją

Szyldy i witryny

TOP